نمرات درس حقوق جزای بین الملل-1
ساعت ٥:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق جزا و جرم شناسی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  حقوق جزای بین الملل

رشته : حقوق جزاوجرم شناسی

تاریخ اعلام نمره 27/4/90

نام استاد :  آقامحمدی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881057391

15

2

881057394

17

3

881057402

16

4

881057406

16

5

881057409

16

6

881057414

16

7

881071894

18

8

881057415

15

9

881057416

14

10

881057424

غایب

11

881057430

18

12

890950648

13

13

881057435

غایب

14

881057436

13

15

881057428

15

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.