عنوان دروسی که نمرات آن در تاریخ 19/4/90 اعلام گردید.
ساعت ٤:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک

عنوان دروسی که نمرات آن در تاریخ 19/4/90 اعلام گردید.

1-      اسپکتروسکوپی تجزیه ای

2-      مباحث نوین در شبمی تجزیه

3-      برنامه ریزی کاربری زمین

4-      تحلیل رفتاری ومدیریت منابع انسانی

5-      دینامیک خاک

6-      روشهای عددی درمکانیک خاک

7-      شیمی تجزیه پیشرفته و سمینار

8-      شیمی فیزیک پیشرفته

9-      شیمی هتروسیکلیک

10-  فرایندخط مشی گذاری.

11-  مباحث نوین در شیمی آلی

12-  مهندسی ابزاردقیق

13-  نظامهای اداری تطبیقی پیشرفته