نمرات رفتار سازمانی پیشرفته دکتر غفاری (مدیریت دولتی)
ساعت ٩:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٥/٢۳  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت دولتی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره به عدد

نمره به حروف

1

881057441

5/16

شانزده نیم

2

881057446

18

هجده

3

881057447

17

هفده

4

881057448

5/18

هجده ونیم

5

881057449

17

هفده

6

881057450

19

نوزده

7

881057455

18

هجده

8

881057456

17

هفده

9

881057457

5/17

هفده ونیم

10

881057459

15

پانزده

11

881057462

5/17

هفده ونیم

12

881057466

15

پانزده

13

881057467

15

پانزده

14

881057469

14

چهارده

15

881057473

5/16

شانزده نیم

16

881057474

5/17

هفده ونیم

17

881057476

16

شانزده

18

881057479

5/18

هجده ونیم

19

881057480

5/15

پانزده ونیم

20

881057487

17

هفده

21

881057490

5/16

شانزده ونیم

22

881057470

0

صفر