نمرات فرایند خط مشی گذاری -مدیریت دولتی-1
ساعت ٤:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت دولتی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس فرایندخط مشی گذاری

رشته : مدیریت دولتی

تاریخ اعلام نمره : 19/4/90

نام استاد :  قاسمی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890944495

10

2

890967972

19

3

890946788

 

4

890960912

9

5

890960963

12

6

890950953

8

7

890960505

14

8

890962236

13

9

890960465

12

10

890970476

15

11

890960254

12

12

890967495

16

13

890956427

14

14

890965663

17

15

890962019

15

16

890956134

12

17

890956410

12

18

890963990

12

19

890957519

14

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره و از طریق email یا پست بوده و به درخواستهای  بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.