نمرات درس شیمی هتروسیکلیک
ساعت ٤:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات ، شیمی تجزیه

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  شیمی هتروسیکلیک

رشته : شیمی آلی

تاریخ اعلام نمره : 19/4/90

نام استاد :  ابراهیمی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890949218

16

2

881057646

17.5

3

890968708

18

4

890949973

14.5

5

881057656

13

6

881057663

19

7

881057664

20

8

890967914

14

9

890954158

13.5

10

881057667

14

11

881057672

18.5

12

890958880

13.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره و از طریق email یا پست بوده و به درخواستهای  بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.