نمرات درس شیمی فیزیک پیشرفته
ساعت ٤:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، شیمی تجزیه

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  شیمی فیزیک پیشرفته

رشته : شیمی تجزیه

تاریخ اعلام نمره 19/4/90

نام استاد :  شفیعی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890952585

12

2

881057625

14

3

890948465

14

4

890956542

15

5

890951974

غایب

6

890966847

16

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره و از طریق email یا پست بوده و به درخواستهای  بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.