نمرات روشهای عددی در مکانیک خاک-2
ساعت ٤:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مکانیک خاک و پی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس روشهای عددی درمکانیک خاک

رشته : خاک وپی

تاریخ اعلام نمره : 19/4/90

نام استاد :  جیریایی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890972061

15.5

2

890965385

18

3

881057790

15

4

890967173

18.5

5

890953288

16.5

6

890962411

18.5

7

890957808

16

8

890964678

18.5

9

890958796

18

10

890962272

15.5

11

890955203

18

12

890945007

18

13

890957951

17

14

890944395

16

15

890969437

16.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره و از طریق email یا پست بوده و به درخواستهای  بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.