برنامه امتحانات معوقه پایان نیمسال 2-90-89
ساعت ٩:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱۱  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، میکروبیولوژی

برنامه امتحانات معوقه پایان نیمسال 2-90-89

ایام هفته

تاریخ

ساعت 12-10

ساعت 16-14

ساعت 19-17

شنبه

1/5/90

انتقال حرارت پیشرفته

فیزیولوژی میکروارگانیسم ها

سیر اندیشه های شهرسازی

-

یکشنبه

2/5/90

میکروب خاک

نظریه های برنامه ریزی شهری

-

-

دوشنبه

3/5/90

انالیز شکل دهی فلزات

ایمن شناسی پیشرفته

-