برنامه امتحانات رشته طراحی کاربردی
ساعت ۳:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٢۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، طراحی کاربردی

برنامه امتحانات پایان نیمسال 2-90-89 رشته طراحی کاربردی

ردیف

ایام هفته

تاریخ

ساعت

نام درس

1

شنبه

28/3/90

12-10

روش اجزاء محدود

2

پنج شنبه

2/4/90

12-10

الاستیسیته

3

خزش و خستگی (معوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه)

4

شنبه

11/4/90

16-14

مکانیک ضربه