برنامه امتحانات رشته شیمی (آلی -معدنی -تجزیه)
ساعت ٢:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٢۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، شیمی آلی ، شیمی تجزیه ، شیمی معدنی

برنامه امتحانات پایان نیمسال 2-90-89 رشته شیمی (آلی -معدنی -تجزیه)

ردیف

ایام هفته

تاریخ

ساعت

نام درس

1

شنبه

28/3/90

16-14

اسپکتروسکپی

2

شنبه

28/3/90

16-14

شیمی تجزیه پیشرفته

3

چهارشنبه

1/4/90

16-14

مباحث نوین درشیمی معدنی

4

پنج شنبه

2/4/90

16-14

مباحث نوین درشیمی آلی

5

پنج شنبه

2/4/90

16-14

کروموتوگرافی

6

دوشنبه

6/4/90

12-10

شیمی آلی پیشرفته

7

شنبه

11/4/90

16-14

شیمی فیزیک پیشرفته

8

شنبه

11/4/90

16-14

مباحث نوین درشیمی تجزیه

9

شنبه

11/4/90

16-14

کریستالوگرافی

10

شنبه

11/4/90

16-14

شیمی هترویسکلیک