برنامه امتحانات رشته مشاوره
ساعت ۱٢:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٢۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، راهنمایی و مشاوره

برنامه امتحانات پایان نیمسال 2-90-89 رشته مشاوره

ردیف

ایام هفته

تاریخ

ساعت

نام درس

1

یکشنبه

29/3/90

12-10

تهیه و کاربرد آزمونهای روانی در مشاوره

2

سه شنبه

31/3/90

19-17

روش تحقیق پیشرفته

3

پنج شنبه

2/4/90

12-10

موضوعات و مسائل اخلاقی در مشاوره

4

سه شنبه

4/4/90

19-17

نظریه ها و روشهای مشاوره حرفه ای

5

دوشنبه

6/4/90

16-14

تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته

6

دوشنبه

6/4/90

19-17

نظریه ها و روشهای مشاوره خانواده

7

شنبه

11/4/90

12-10

نظریه ها و روشهای مشاوره گروهی