نماینده دانشجویی هر رشته
ساعت ۱۱:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱٢/٢۱  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات

با توجه افزایش تعداد رشته-گرایش های جدید به رشته-گرایش های قبلی و جهت هماهنگی بیشتر و بهتر دانشجویان با دانشگاه جهت شرکت در کلاسهای درسی و جلوگیری از ناهماهنگی دانشجو و استاد و همچنین اطلاع دانشجویان از قوانین ، مقررات و همچنین آخرین تغییرات برنامه گروهها ، مقرر گردید  که از یکی از دانشجویان هر (ورودی -رشته گرایش ) به دفتر هماهنگی دانشگاه (جناب آقای جمشیدی) مراجعه نمایند.

به عنوان مثال جهت گروه مشاوره یک نفر نماینده ورودی بهمن 88 ، یک نفر نماینده ورودی مهر 89

با تشکر - آموزش دانشگاه

21/12/89