برنامه رشته های مهندسی صنایع و مدیریت اجرایی (تکمیل ظرفیت بهمن 89)
ساعت ۱٠:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱٢/٢۱  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، مهندسی صنایع ، مدیریت اجرایی

به اطلاع دانشجویان محترم رشته مهندسی صنایع - مهندسی صنایع ، مدیریت اجرایی( تکمیل ظرفیت ورودی بهمن 89 ) می رساند، کلاسهای این دسته از دانشجویان از 14 فروردین تشکیل می گردد. لذا جهت شرکت در کلاسها طبق برنامه زیر به دانشگاه مراجعه نمایند.

مهندسی صنایع -مهندسی صنایع

1- تصمیم گیری با معیار های چندگانه - سه شنبه-  13 - 10:30

2- کاربرد مجموعه های فازی در تصمیم گیری و برنامه ریزی -سه شنبه -19-16:30

3- روشهای آماری - چهارشنبه  - 10:30-8

4-سیستم های صف - چهارشنبه 16:30 - 14

مدیریت اجرایی

دانشجویان این رشته می بایستی گرایش خود را مشخص نموده و سپس انتخاب واحد نمایند .  گرایشهایی که در این واحد ارائه می گردند عبارتند از : 1- گرایش تولید 2- گرایش بازاریابی  (ضمنا در هر دو گرایش 12 واحد ارائه می گردد)

آموزش دانشگاه - 21/12/89