دومین کمیسیون مواردخاص سال 92
ساعت ۱:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٢٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی

دانشجویان مشروحه ذیل هرچه سریعتر به آموزش مراجعه فرمایند.

3780

92/2/10

 

مدیریت دولتی

کیانوش کیانی

3780

92/2/10

 

مدیریت دولتی

بهمن نجادی

3780

92/2/10

 

ساخت و تولید

عباس مذنبی رودپشتی

3780

92/2/10

 

سازه

حامد عطاریان

3780

92/2/10

 

مدیریت ساخت

سید فراز حسینی

3780

92/2/10

 

عمران

کیانوش رحمانی هریس

3780

92/2/10

 

مدیریت ساخت

پدرام گل عنبر

3780

92/2/10

 

قدرت

محمد موحدی

3780

92/2/10

 

قدرت

ایرج احمدیان

3780

92/2/10

 

صنایع

سید محمد باقر دیبایی