درباره تشکیل کلاسهای حقوق جزادرسال 92
ساعت ٤:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/۱٧  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق جزا و جرم شناسی

باطلاع دانشجویان محترم رشته حقوق جزاوجرم شناسی می رساندکلیه کلاسها درسال 1392

درروزچهارشنبه مورخ92/1/21 وروزپنجشنبه مورخ92/1/22 برگزارمی گردد.