آرای جدید شورای و کمیسیون موارد خاص آموزشی
ساعت ٦:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی ، دانشگاه علوم و تحقیقات اراک

به اطلاع دانشجویان محترم ذیل می رساند هرچه سریعتر برای آگاهی از نتیجه کمیسیون و ابلاغ نظر آن به آموزش مراجعه فرمایند.

رای کمیسیون رشته  نام و نام خانوادگی  ردیف
موافقت با ثبت نام  مشاوره سید عطا سجادی  171
موافقت با ثبت نام  ساخت و تولید  سینا بیگدلی  172
موافقت با ثبت نام  معماری  سید میثم کطائیان 173
موافقت با ثبت نام  قدرت ابراهیم آلپلو 174
موافقت مشروط با ادامه تحصیل حقوق مصطفی بهرامی 175
ارجاع به کمیسیون سازمان  تبدیل انرژی سپهر فلاح  176
ارجاع به کمیسیون سازمان  سازه مسیح علیخانی 177
موافقت با ثبت نام  آموزش زبان  محدثه فراهانی 178
موافقت با ثبت نام  سازه محمدنبی نصیری 179
ارجاع به کمیسیون سازمان  روانشناسی بالینی مهدی انصاری زاده 180
موافقت با ثبت نام  مدیریت اجرایی محمد ساجدی فر 181
موافقت با ثبت نام  روانشناسی بالینی نجمه سادات میرناصری 182
موافقت با ثبت نام  شیمی تجزیه  رضا کردی 183
ارجاع به کمیسیون سازمان  صنایع  اکرم شاه نظری 184
موافقت با ثبت نام  حسابداری  نجمه مددی نجف آبادی 185
ارجاع به کمیسیون سازمان  ساخت و تولید  ابراهیم امینی 186
موافقت با ثبت نام  آموزش زبان  علی براتعلی  187
موافقت با ثبت نام  الکترونیک سید علی حسینی  188
موافقت با ثبت نام  معماری بهناز احمدغلامی 189
موافقت با ثبت نام  میکروبیولوژی سحر سوری 190
ارجاع به کمیسیون سازمان  سازه محمد علی زینل زادگان  191
ارجاع به کمیسیون سازمان  سازه ابوذر کیانی پور  192
موافقت مشروط با ادامه تحصیل حسابداری  شهرام  دریس  193
موافقت با ثبت نام  مشاوره صدیقه نظری  194
موافقت مشروط با ادامه تحصیل الکترونیک محمد دهقان کفشگری  195
موافقت مشروط با ادامه تحصیل الکترونیک راهله حسن دهقانی 196