برگزاری کلاس مکانیک ضربه استادنظام آبادی
ساعت ٦:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، متفرقه

باطلاع دانشجویان محترم می رساندجبرانی کلاس مکانیک ضربه دکترنظام آبادی درتاریخ های زیرتشکیل می گردد:

روزدوشنبه مورخ   91/12/7 

روزدوشنبه مورخ 91/12/14