درباره کلاس استادبصیری
ساعت ۳:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٢۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، میکروبیولوژی

باطلاع دانشجویان محترم می رساند درپی تماس تلفنی استاد مهاجرانی کلاس درس استادبصیری درروزسه شنبه مورخ

91/11/24 تشکیل نمی گردد وروزتشکیل کلاس متعاقباآعلام خواهدشد.