اطلاعیه شماره 10- درباره انتخاب واحد نیمسال دوم 92-91
ساعت ۳:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی

جدول واحدهای قابل اخذ به تفکیک مشخصه جهت ورودیهای مهر و بهمن 91

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند جهت جلوگیری از بروز مشکلات بعدی فقط از مشخصه های یادشده مندرج در جدول ذیل استفاده نمایید .

" لطفا در صورتیکه به دلیل بسته بودن فایل دانشجویی که ناشی از ناقص بودن یکی از فرایندهای (آموزشی -مالی-دانشجویی) می باشد ،حتما به دانشگاه مراجعه نموده و نسبت به رفع اشکال ثبت نام خود اقدام نمایید."

ردیف

نام رشته

نام رشته

1

حسابداری

ورودی مهر 91

گروه A : (3و4و5و10و11) گروه B : (7و8و9و10و11)

ورودی بهمن 91

گروه A : (2و3و4و5) گروه B : (6و7و8و9)

2

مهندسی الکترونیک

ورودی مهر 91

(25و26و27و28و29و30و31و32و33و34و35)

ورودی بهمن 91

(21و22و23و24)

3

مهندسی برق(قدرت)

ورودی مهر 91

(16و17و18و19و20)

ورودی بهمن 91

(12و13و14و15)

 4

ریاضی کاربردی

ورودی مهر 91

(187و186)

ورودی بهمن 91

-

5

مهندسی معماری

ورودی مهر 91

(119و118و117و116)

ورودی بهمن 91

(115و114و113)

6

برنامه ریزی شهری

ورودی مهر 91

(124و123و122و121و120)

ورودی بهمن 91

(130و129و128و127و126و125)

7

مدیریت اجرایی

ورودی مهر 91

 (43و42و41و40)

ورودی بهمن 91

دروس
  اصلی(39و38و37و36)-دروس جبرانی(47و46و45و44)

8

سازه

ورودی مهر 91

(237و238و239و240)

ورودی بهمن 91

(233و234و235و236)

9

مدیریت دولتی

ورودی مهر 91

(64و63و62و61و60)

ورودی بهمن 91

دروس اصلی
  (59و58و57و56)
دروس جبرانی(69و68و67و66)

10

مهندسی صنایع

ورودی مهر 91

(54-53-52)

ورودی بهمن 91

(51-50-49)

11

ساخت و تولید

ورودی مهر 91

(156-155-154-153-152-151-150)

ورودی بهمن 91

(156-151-150-149-148)

12

طراحی کاربردی

ورودی مهر 91

(139-138-137-136-135-134)

ورودی بهمن 91

(138-137-136-134-133-132-131)

13

آموزش زبان

ورودی مهر 91

(160-161-162-163-164)

ورودی بهمن 91

(167-168-169-170-171)

14

مشاوره

ورودی مهر 91

(71-72-73-74-75-76-77)

ورودی بهمن 91

گروه
  اول(79-80-81-82-83-84-85-86)

گروه دوم
  (87-88-89-90-91-92-93-94)

15

میکروبیولوژی

ورودی مهر 91

(183-179-178-176-174-173)

ورودی بهمن 91

(185-184جبرانی-175-177-180-181-182)

16

کامپیوتر

ورودی مهر 91

-

ورودی بهمن 91

گروه
  اول:(95-98-101-107)

گروه دوم:
  (97-96-100-106)

17

تبدیل انرژی 

ورودی مهر 91

(144-145-146-147)

ورودی بهمن 91

گروه
  اول:(210-211-213-215-217-218)

گروه دوم: (140-141-142-143-145-147)

18

روانشناسی
  بالینی 

ورودی مهر 91

(210-211-213-215-217-218)

ورودی بهمن 91

گروه اول:
  (198-199-200-201-202-203)

گروه دوم:
  (204-205-206-207-208-209)

19

روانشناسی
  عمومی 

ورودی مهر 91

(220-221-222-223)

ورودی بهمن 91

(224-226-227-228-229-230)

20

مهندسی و مدیریت
  ساخت 

ورودی مهر 91

(262-263-264-265-266-267)

ورودی بهمن 91

( 258-259-260-261)

21

مکانیک خاک و پی

 

ورودی مهر 91

(284-285-286-287-288-289-290)

ورودی بهمن 91

(279-280-281-282-283)

22

طراحی کاربردی

ورودی مهر 91

(134-135-136-137-138-139)

ورودی بهمن 91

(131-132-133-134-136-137-138)

23

حقوق خصوصی

ورودی مهر 91

(189-190-191-192)

ورودی بهمن 91

(193-194-195-196)

24

حقوق جزاء و جرم
  شناسی

ورودی مهر 91

گروه اول:
  (269-270-271-272-273)

گروه دوم:
  (274-275-276-277-278)

ورودی بهمن 91

متعاقبا اعلام می
  گردد.