درباره درس سمیناراستادیکرنگی
ساعت ۱٠:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/۱۸  کلمات کلیدی:

باطلاع تمامی دانشجویانی که درس سمیناربااستادیکرنگی اخذنموده اندمی رساندکه پروژه های خودرابه صورت مکتوب دراولین جلسه ترم آینده مورخ 91/12/2 ارائه دهند.