درباره کلاسهای جبرانی استادسالمی
ساعت ٢:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/۱٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، برق-الکترونیک

قابل توجه دانشجویان محترم رشته برق الکترونیک:

جبرانی درس پردازش سیگنالهای دیجیتال درروزپنجشنبه وجمعه مورخ91/11/19 و91/11/20 درمجتمع قائم مقام فراهانی (قنات) تشکیل می گردد.

تاریخ امتحان درس پردازش سیگنالهای دیجیتال روزچهارشنبه مورخ91/12/23 درساعت 13

عصردرمجتمع قنات برگزارمی گردد.

جبرانی درس تئوریهای جامع ماشینهای الکتریکی روزجمعه مورخ 91/11/27

ازساعت 9 صبح لغایت 17 عصر درمجتمع قائم مقام فراهانی (قنات )برگزارمی گردد.