امتحانات پایان نیمسال دوم 89-88 رشته عمران-خاک وپی
ساعت ٢:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/۳  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، عمران-خاک و پی

برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم 89-88 رشته عمران-خاک وپی

 

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

مکانیک خاک پیشرفته

دوشنبه

11/5/89

13-11

مهندسی پی پیشرفته

پنجشنبه

14/5/89

13-11

ریاضیات عالی پیشرفته

یکشنبه

17/5/89

13-11