تاریخ تحویل پروژه طرح (2) دانشجویان رشته معماری
ساعت ٥:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱۱/۱۱  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک

با توجه به نظر استاد محترم درس طرح معماری (2) تاریخ تحویل پروژه های این درس از روز 11/11/89 به روز 4/12/89 انتقال یافت. ضمنا در همین روز پروژه درس معماری همساز با اقلیم آقای دکتر ملک حسینی نیز توسط استاد مذکور تحویل گرفته خواهد شد.