درباره خوابگاه برادران
ساعت ۳:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۱۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، اموردانشجویی

قابل توجه دانشجویان برادر متقاضی خوابگاه ،درزمان امتحانات نیمسال اول 92-91

خوابگاه فرشته :آدرس :میدان دارایی جنب شیرینی سرای نیشکر-انتهای کوچه حاج رئیس

تلفن : 2239880

ضروری است دانشجویان قبل ازاسکان جهت هماهنگی به اموردانشجویی مراجعه نمایند.