درباره جبرانی درس روش اجزامحدوداستادتاجداری
ساعت ٤:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٧  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، طراحی کاربردی

باطلاع دانشجویان محترم می رساندکلاس جبرانی درس روش اجزا محدودروزپنجشنبه

مورخ 91/10/21 برگزارنمی گرددوتاریخ قبلی امتحان به قوت خودباقی است .