درباره ارائه تحقیق استادپورقاسمیان
ساعت ٦:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٦  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، متفرقه

باطلاع دانشجویان محترم که درس روش تحقیق بااستادپورقاسمیان دارند می رساندآخرین

فرصت ارائه تحقیق روز یکشنبه مورخ  15/11/91 می باشد.