درباره تشکیل کلاسهای حقوق جزاوجرم شناسی
ساعت ٤:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق جزا و جرم شناسی

باطلاع دانشجویان محترم می رساند باتوجه به هماهنگی بعمل آمده بامدیرگروه محترم استادیکرنگی کلیه کلاسهای حقوق جزاوجرم شناسی

این هفته مورخ 91/10/6 و91/10/7 برگزارمی گردد