درباره کلاس درس سمیناراستادسالمی
ساعت ٤:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/۱٦  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، برق-قدرت

قابل توجه دانشجویان محترم رشته برق -قدرت

کلاس درس سمیناراستادسالمی روزپنج شنبه مورخ 23/9/91درمحل دانشگاه علوم تحقیقات راس ساعت13 الی 14تشکیل می گردد .حضورکلیه دانشجویانی که درس سمیناراخذنموده اند الزامی است.