درباره درس سمیناررشته شیمی
ساعت ٤:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، شیمی

دانشجویان محترم گروه شیمی که درنیم سال 1-92-91درس سمیناررااخذنموده اندجهت ارائه به دکترنیازی مراجعه نمایند