درباره درس سمیناراستادسالمی
ساعت ٤:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، برق-قدرت

قابل توجه دانشجویان محترم رشته برق -قدرت

کلاس درس سمیناراستادسالمی درروزپنج شنبه مورخ91/9/16درمجتمع قائم مقام فراهانی داخل شهرساختمان آیت اله اراکی کلاس 811 ساعت 10/15برگزارمی گردد.حضورکلیه دانشجویانی که درس سمیناراخذنموده انددانشجویان الزامی است