درباره درس سمینار
ساعت ۱۱:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، متفرقه

 

 

اطلاعیه

درخصوص زمان تحویل سمینار

 

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساندآخرین زمان دفاع وتحویل درس سمیناردرتمامی رشته هادرنیمسال اول تحصیلی 20 بهمن ماه ودرنیمسال دوم تحصیلی 15 شهریورماه می باشد.

لذادانشجویان محترمی که به هردلیلی موفق به ارائه سمینار درزمانهای مذکورنشده اند ،می بایست نسبت به تمدیدسمینار درترم آینده اقدام نمایند.