درباره جبرانی درس استادغفاری آشتیانی
ساعت ۱٠:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت دولتی

جبرانی کلاسهای

 تئوری مدیریت پیشرفته

ومدیریت رفتارسازمانی پیشرفته

استادغفاری آشتیانی

درروزجمعه مورخ 24/9/91

ازساعت 8 صبح تشکیل می گردد