نمرات درس دینامیک سیستم قدرت
ساعت ۱۱:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٢  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، برق-قدرت

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  دینامیک سیستم قدرت

رشته : برق-قدرت

تاریخ اعلام نمره : 2/9/91

نام استاد : سلامی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891226619

11.75

2

891237774

14

3

891245921

14

4

900818681

11.5

5

891240592

14

6

891234363

15

7

891243470

غ

8

891229569

15

9

891240589

11

10

900871829

غ

11

891232069

15

12

891234036

12

13

891225941

13

14

900857095

غ

15

891231936

غ

16

891230499

16.5

17

891234225

11.5

18

900865871

غ

19

8912311057

15

20

891229809

17.5

21

891225876

11

22

891229892

14

23

891239535

غ

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.