درباره کلاس روش تحقیق استادپورقاسمیان
ساعت ۸:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٢  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، متفرقه

باطلاع دانشجویان گرامی می رساندکلاسهای فوق درروزهای چهارشنبه راس ساعت 6-4 تشکیل شده وحضورکلیه دانشجویان درکلاس فوق الزامی می باشد