درباره تشکیل کلاس روانشناسی شخصیت
ساعت ۱۱:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۸/۳٠  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مشاوره

قابل توجه دانشجویان گرامی رشته مشاوره درس روانشناسی شخصیت بااستادنقی زاده بامشخصه 35 درروزپنجشنبه ازساعت 10/15-8 ارائه شده است لازم است دانشجویانی که مایل به اخذدرس فوق دارندبه آموزش(آقای کمانی )مراجعه نمایند.ضمناکلاسهای جبرانی درس ،روزچهارشنبه ازساعت15-17 

تشکیل می گردد.