درباره تشکیل کلاس روش تحقیق استادفاضلی
ساعت ٩:۳۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۸/٢٠  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، متفرقه

قابل توجه دانشجویان گرامی که درس روش تحقیق بامشخصه 291 رااخذنموده اندمی رساندکلاس فوق درروز جمعه  ازساعت 12-8توسط استادفاضلی تشکیل می گردد