نمرات درس الاستیسیته
ساعت ۳:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۸/۱۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، طراحی کاربردی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  الاستیسیته

رشته : طراحی کاربردی

تاریخ اعلام نمره : 18/8/91

نام استاد : تاجداری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900817873

13.4

2

900820594

17.6

3

900844489

16.2

4

900817835

6.25

5

890969164

15

6

900825628

15.4

7

900845562

18

8

900825876

13.4

9

900825577

12.5

10

890953299

18

11

900823155

12

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.