درباره کلاسهای کاربردکامپیوتر
ساعت ٢:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۸/۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، متفرقه

به اطلاع کلیه دانشجویان محترمی که درس کاربردکامپیوتر رااخذ

نموده اندمی رساندساعت برگزاری کلاسها به شرح ذیل می باشد:

 

ردیف

روز

ساعت

مشخصه

1

یکشنبه

19-30/17

46

2

چهارشنبه

19-30/17

294

3

پنجشنبه

19-30/17

371

4

پنجشنبه

15/17-45/15

333