درباره کلاسهای وصایای امام(ره)
ساعت ۱:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۸/۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، متفرقه

به اطلاع کلیه دانشجویان محترمی که درس وصایای امام(ره) رااخذ

نموده اندمی رساندساعت برگزاری کلاسها به شرح ذیل می باشد:

 

ردیف

روز

ساعت

مشخصه

1

پنجشنبه

15/11-15/10

378

2

پنجشنبه

30/12-30/11

386

3

جمعه

15/11-15/10

335

4

جمعه

15/11-15/10

292