درباره تشکیل کلاس ماشینهای عددی پیشرفته
ساعت ٢:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۸/٢  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، ساخت وتولید

به اطلاع دانشجویان محترم رشته ساخت وتولید که درس ماشینهای کنترل عددی پیشرفته رابااستادجباری اخذنموده اندمی رساندکلاس فوق توسط استادسوری روزهای سه شنبه ازساعت 3015- 13  تشکیل خواهدشد