نمرات درس سمیناراستادمدبری فر
ساعت ۱٠:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۸/۱  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، ساخت وتولید

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  سمینار

رشته : ساخت وتولید

تاریخ اعلام نمره : 1/8/91

نام استاد : مدبری فر

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900831958

ناتمام

2

900867741

17

3

900826022

ناتمام

4

900831788

17.5

5

900825342

18

6

890962640

18.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.