نمرات درس الاستیسیته
ساعت ۱٠:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۸/۱  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، طراحی کاربردی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  الاستیسیته

رشته : طراحی کاربردی

تاریخ اعلام نمره : 1/8/91

نام استاد : خورشیدی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900845808

17.5

2

900831506

13

3

900846049

14.5

4

900825580

15

5

900830386

16.5

6

900818355

غ

7

900825442

19.5

8

900843853

15.5

9

900822878

13.5

10

900825738

13

11

900826024

14.5

12

900871236

16

13

900833415

غ

14

900832967

17.5

15

900825831

12

16

900809193

13

17

900876312

15.5

18

900834551

13

19

900820853

16

20

900869647

15.5

21

900847924

17.5

22

900825751

16

23

900825104

12

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.