درباره تغییرات دروس رشته حسابداری
ساعت ۱۱:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٢٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حسابداری

جهت اطلاع دانشجویان محترم  رشته حسابداری تغییرات به شرح زیر می باشد:

درس تئوری حسابداری (1)بااستادکرباسی یزدی

یکهفته درمیان روزشنبه ساعت 13-8

درس حسابداری مدیریت بااستادهمت فر

یکهفته درمیان روزشنبه ساعت18-13