درباره تغییرات کلاسهای رشته شیمی آلی
ساعت ٩:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٢٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، شیمی آلی

به اطلاع دانشجویان محترم رشته شیمی آلی می رساند:

کلاسهاازروزهای سه شنبه وچهارشنبه به چهارشنبه وپنج شنبه به صورت زیرتغییریافته است:

شیمی تجزیه پیشرفته روزچهارشنبه 16/30-14

شیمی آلی پیشرفته روزپنج شنبه 15/30-13

شیمی فیزیک پیشرفته روزپنج شنبه 10/30-8