درباره تغیرات ساعت کلاس استادابوالمعصومی
ساعت ۸:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٢٧  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، برق-قدرت

باطلاع دانشجویان محترمی که بااستادابوالمعصومی دروس کنترل بهینه وکنترل مدرن دارندمی رساند ساعت کلاس درس کنترل بهینه 10/15-8ودرس کنترل مدرن13-10/30 روزچهارشنبه تغییریافت