درباره تغییرمحل کلاس استادمحسنی واستادمیرشجاعی
ساعت ٤:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، میکروبیولوژی

قابل توجه دانشجویان محترمی که دروس آنتی بیوتیک بااستادمحسنی ساعت(15-13/30 )وزیست شناسی انگلهابااستادمیرشجاعی ساعت(11/30-10 )وکشت سلول بااستادمهاجرانی ساعت( 16/30-15)رااخذنموده اندمی رساندکلاسهادرروزشنبه دانشگاه قنات تشکیل می گردد