درباره کلاس جبرانی استادمحمودی مهر
ساعت ٤:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/۳٠  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مشاوره

قابل توجه دانشجویان محترم رشته مشاوره جبرانی کلاس درس روشهاوفنون راهنمایی ومشاوره  استادمحمودی مهر درروزجمعه مورخ 91/10/8  ساعت 12-10برگزارمی گردد


 
اطلاعیه مهم
ساعت ۸:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٢٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت دولتی

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم دانشگاه که روز پنجشنبه مورخ 23/9/91 در دانشگاه حضور داشته اند ، می رساند یک دستگاه LapTop متعلق به آقای دکتر حمیدرضا قاسمی (مدیریت منابع انسانی پیشرفته) در زمان استراحت بین دو کلاس مفقود گردیده است . لذا از یابنده دستگاه و یا افرادی که از هر نوع اطلاعاتی در این زمینه دارند ، تقاضا می شود با شماره تلفن 09183636805 یا ایمیل های hamid-reza@myway.com)   (haman1975@yahoo.com تماس حاصل فرمایند.


 
درباره کلاسهای کاربرد کامپیوتر
ساعت ۸:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٩/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک

به اطلاع کلیه دانشجویان محترمی که درس کاربرد کامپیوتر را در ترم جاری اخذ نموده اند، می رساند :(کلاسهای جبرانی سری دوم این درس روز پنجشنبه مورخ 23/9/91) از ساعت 8 صبح لغایت 19 عصر در محل دانشگاه برگزار خواهد گردید.


 
درباره کلاس درس سمیناراستادسالمی
ساعت ٤:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/۱٦  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، برق-قدرت

قابل توجه دانشجویان محترم رشته برق -قدرت

کلاس درس سمیناراستادسالمی روزپنج شنبه مورخ 23/9/91درمحل دانشگاه علوم تحقیقات راس ساعت13 الی 14تشکیل می گردد .حضورکلیه دانشجویانی که درس سمیناراخذنموده اند الزامی است.


 
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق جزا و جرم شناسی
ساعت ۱٢:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/۱٥  کلمات کلیدی:

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم رشته حقوق جزا و جرم شناسی می رساند کلیه کلاس های این رشته در هفته جاری 15و16و17 آذر ماه1391 تشکیل نمیگردد و تاریخ کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.


 
در مورد کلاسهای روزچهار شنبه مورخ 15/9/91
ساعت ٦:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/۱٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک

به اطلاع دانشجویان محترم می رساندپیرو اطلاعیه استانداری مرکزی به علت آلودگی هوای شهراراک کلیه کلاسهای دانشگاه درروز چهار شنبه مورخ 15/9/91تعطیل می باشد


 
شرایط انتقال دانشجویی
ساعت ٥:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/۱۱  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، اموردانشجویی


 
درباره درس سمیناررشته شیمی
ساعت ٤:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، شیمی

دانشجویان محترم گروه شیمی که درنیم سال 1-92-91درس سمیناررااخذنموده اندجهت ارائه به دکترنیازی مراجعه نمایند


 
درباره درس سمیناراستادسالمی
ساعت ٤:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، برق-قدرت

قابل توجه دانشجویان محترم رشته برق -قدرت

کلاس درس سمیناراستادسالمی درروزپنج شنبه مورخ91/9/16درمجتمع قائم مقام فراهانی داخل شهرساختمان آیت اله اراکی کلاس 811 ساعت 10/15برگزارمی گردد.حضورکلیه دانشجویانی که درس سمیناراخذنموده انددانشجویان الزامی است


 
درباره درس سمینار
ساعت ۱۱:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، متفرقه

 

 

اطلاعیه

درخصوص زمان تحویل سمینار

 

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساندآخرین زمان دفاع وتحویل درس سمیناردرتمامی رشته هادرنیمسال اول تحصیلی 20 بهمن ماه ودرنیمسال دوم تحصیلی 15 شهریورماه می باشد.

لذادانشجویان محترمی که به هردلیلی موفق به ارائه سمینار درزمانهای مذکورنشده اند ،می بایست نسبت به تمدیدسمینار درترم آینده اقدام نمایند.

 


 
درباره درس سمینار
ساعت ۱۱:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٩  کلمات کلیدی:

 

 

اطلاعیه

درخصوص زمان تحویل سمینار

 

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساندآخرین زمان دفاع وتحویل درس سمیناردرتمامی رشته هادرنیمسال اول تحصیلی 20 بهمن ماه ودرنیمسال دوم تحصیلی 15 شهریورماه می باشد.

لذادانشجویان محترمی که به هردلیلی موفق به ارائه سمینار درزمانهای مذکورنشده اند ،می بایست نسبت به تمدیدسمینار درترم آینده اقدام نمایند.

 


 
درباره کلاس درس استادخورشیدی
ساعت ۱٠:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، متفرقه

کلاس درس استادخورشیدی

روزپنج شنبه مورخ16/9/91

ازساعت 4عصربرگزارمی گردد


 
درباره جبرانی درس استادغفاری آشتیانی
ساعت ۱٠:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت دولتی

جبرانی کلاسهای

 تئوری مدیریت پیشرفته

ومدیریت رفتارسازمانی پیشرفته

استادغفاری آشتیانی

درروزجمعه مورخ 24/9/91

ازساعت 8 صبح تشکیل می گردد

 

 


 
نمرات درس مباحث ویژه درمهنسی برق قدرت
ساعت ۱۱:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٢  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، برق-قدرت

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  مباحث ویژه درمهندسی برق قدرت

رشته : برق-قدرت

تاریخ اعلام نمره : 2/9/91

نام استاد : سلامی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900874894

14.5

2

900864546

12.5

3

900818681

12.5

4

900828975

عدم دریافت پروژهp+9.5

5

891226526

11

6

900875320

11.5

7

900862135

15.5

8

900817133

غ

9

891243470

14.5

10

900871829

10

11

900857026

10

12

900857098

14

13

900857134

غ

14

900825292

16.5

15

891234036

11.5

16

900809548

-

17

900829022

15

18

891225941

14.75

19

900859841

14.25

20

900857095

غ

21

900857074

11

22

891231936

غ

23

891225477

13.5

24

900845393

غ

25

900877299

غ

26

900857139

8

27

900832804

17.5

28

900867357

12.5

29

900870361

12

30

900840245

16.5

31

900865871

غ

32

900825997

13

33

891225876

12

34

900831911

12.5

35

900857042

غ

36

891244323

عدم دریافت پروژهp+10

37

900831904

18.5

38

900817813

15.5


 
نمرات درس دینامیک سیستم قدرت
ساعت ۱۱:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٢  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، برق-قدرت

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  دینامیک سیستم قدرت

رشته : برق-قدرت

تاریخ اعلام نمره : 2/9/91

نام استاد : سلامی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891226619

11.75

2

891237774

14

3

891245921

14

4

900818681

11.5

5

891240592

14

6

891234363

15

7

891243470

غ

8

891229569

15

9

891240589

11

10

900871829

غ

11

891232069

15

12

891234036

12

13

891225941

13

14

900857095

غ

15

891231936

غ

16

891230499

16.5

17

891234225

11.5

18

900865871

غ

19

8912311057

15

20

891229809

17.5

21

891225876

11

22

891229892

14

23

891239535

غ

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
درباره کلاس روش تحقیق استادپورقاسمیان
ساعت ۸:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٢  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، متفرقه

باطلاع دانشجویان گرامی می رساندکلاسهای فوق درروزهای چهارشنبه راس ساعت 6-4 تشکیل شده وحضورکلیه دانشجویان درکلاس فوق الزامی می باشد


 
درباره درس سمینار
ساعت ۸:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٢  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، برق-قدرت

کلیه دانشجویان که درس سمیناررادرترم جاری بااستادسلامی اخذنموده اندساعت 13

مورخ91/9/9 درکلاس 208برگزارمی گرددحضورکلیه

دانشجویان الزامی است.


 
درباره کلاس استادقیاسی
ساعت ٢:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/۱  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق خصوصی

به اطلاع دانشجویان محترم می رساندکلاس درس اصول فقه استادقیاسی

مورخ 91/9/2 تشکیل نمی شود