درباره تشکیل کلاس روانشناسی شخصیت
ساعت ۱۱:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۸/۳٠  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مشاوره

قابل توجه دانشجویان گرامی رشته مشاوره درس روانشناسی شخصیت بااستادنقی زاده بامشخصه 35 درروزپنجشنبه ازساعت 10/15-8 ارائه شده است لازم است دانشجویانی که مایل به اخذدرس فوق دارندبه آموزش(آقای کمانی )مراجعه نمایند.ضمناکلاسهای جبرانی درس ،روزچهارشنبه ازساعت15-17 

تشکیل می گردد.


 
درباره تشکیل کلاس استادپورقاسمیان
ساعت ۱:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۸/٢٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، متفرقه

قابل توجه دانشجویان گرامی کلاس روش تحقیق استادپورقاسمیان درروزهای چهارشنبه

ازساعت 16-18برگزارمی گردد


 
درباره تشکیل کلاس کاربردکامپیوتر
ساعت ۱:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۸/٢۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، متفرقه

قابل توجه دانشجویان گرامی کلاس کاربردکامپیوتر استادرضایی درروزپنج شنبه مورخ91/9/2

ازساعت 8 صبح الی 18برگزارمی گردد


 
نمرات درس آنالیزشکل دادن فلزات
ساعت ۱٠:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۸/٢٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، ساخت وتولید

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  آنالیزشکل دهی فلزات

رشته : ساخت وتولید

تاریخ اعلام نمره : 27/8/91

نام استاد : دیلمی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900831958

14

2

900849224

15.5

3

900846299

13

4

900825809

18.75

5

900825255

14.25

6

900855903

12

7

900869669

13

8

900862002

12.5

9

900759194

12

10

900872432

17.75

11

900867741

غ

12

890948141

14.5

13

900837635

18.5

14

900837103

19.5

15

900825998

14

16

900826022

13.75

17

900825458

14.75

18

900831788

12.5

19

900837100

17.5

20

890957643

17.5

21

900862042

14.5

22

900831616

13.5

23

900830696

12

24

900870712

11

25

900837188

16.5

26

900826030

12

27

900825333

غ

28

900866995

19.5

29

900825726

15.25

30

900865555

18.25

31

890962640

16.5

32

890968188

12

33

900825421

17.5

34

890966198

17.5


 
درباره تشکیل کلاس روش تحقیق استادفاضلی
ساعت ٩:۳۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۸/٢٠  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، متفرقه

قابل توجه دانشجویان گرامی که درس روش تحقیق بامشخصه 291 رااخذنموده اندمی رساندکلاس فوق درروز جمعه  ازساعت 12-8توسط استادفاضلی تشکیل می گردد


 
درباره تشکیل کلاس استادشجاعی سعدی
ساعت ٩:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۸/٢٠  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، میکروبیولوژی

قابل توجه دانشجویان محترم رشته میکروبیولوژی

که درس زیست شناسی انگلها بااستادشجاعی سعدی دارند کلاسها درروزپنجشنبه  راس ساعت 30/14 الی 18 دردانشگاه علوم تحقیقات برگزارمی گردد حضوردانشجویان  الزامی است .


 
درباره کلاسهای استادهمت فرواستادکرباسی
ساعت ۸:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۸/٢٠  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حسابداری

قابل توجه دانشجویان محترم رشته حسابداری

کلاسهای استاد همت فردرمورخه 27/8/91

ازساعت 18-8  برگزارمی گردد

کلاسهای استادکرباسی درمورخه 11/9/91

ازساعت18-8  برگزارمی گردد


 
نمرات درس الاستیسیته
ساعت ۳:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۸/۱۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، طراحی کاربردی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  الاستیسیته

رشته : طراحی کاربردی

تاریخ اعلام نمره : 18/8/91

نام استاد : تاجداری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900817873

13.4

2

900820594

17.6

3

900844489

16.2

4

900817835

6.25

5

890969164

15

6

900825628

15.4

7

900845562

18

8

900825876

13.4

9

900825577

12.5

10

890953299

18

11

900823155

12

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
درباره تشکیل کلاس استادخورشیدی
ساعت ۱٠:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۸/۱۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، متفرقه

قابل توجه دانشجویان محترمی که درس ریاضیات مهندسی پیشرفته بااستادخورشیدی اخذنموده اند کلاسها روزپنجشنبه مورخ 91/8/25  ارساعت 8صبح برگزارمی گردد


 
درباره تشکیل کلاس استادچهره ای
ساعت ٥:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۸/۱٧  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، روان شناسی بالینی

قابل توجه دانشجویان محترم رشته روانشناسی بالینی کلاسهای استادچهره ای درمورخ

91/8/18برگزار نمی شود


 
نمرات درس روشهای تحقیق درروانشناسی
ساعت ٦:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۸/۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، روانشناسی عمومی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  روشهای تحقیق درروانشناسی

رشته : روانشناسی عمومی

تاریخ اعلام نمره : 8/8/91

نام استاد : پیرانی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900833182

20

2

900825617

16

3

900835999

20

4

900825512

20

5

900863018

20

6

900825594

20

7

900823261

غ

8

900825221

20

9

900825846

16

10

900835752

19.5

11

900823211

14

12

901060001

15

13

900823598

17

14

900866978

20

15

900866470

18

16

900823207

16

17

900834772

20

18

900857004

18

19

900845925

17.5

20

900809533

20

21

900825575

18

22

900817862

20

23

900859547

19

24

900860482

20

25

900829646

19

26

900822994

20

27

900834663

20

28

900813275

18.5

29

900825398

19

30

900875096

20

31

900869594

18

32

900823353

20

33

900825409

17

34

900809448

18.5

35

900863890

17

36

900867912

18

37

900878299

18

38

900848536

19

39

900866511

15

40

900825213

19

41

900854472

19

42

900857159

14

43

900866104

20

44

900840246

20

45

900823597

19

46

900823604

18

47

900866881

20

48

900823145

20


 
نمرات درس روانشناسی رشدپیشرفته
ساعت ٦:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۸/۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، روانشناسی بالینی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  روانشناسی رشدپیشرفته

رشته : روانشناسی بالینی

تاریخ اعلام نمره : 8/8/91

نام استاد : پیرانی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900825350

12

2

900857055

15

3

900825248

14

4

900825914

15

5

900873637

20

6

900860350

غ

7

900825124

16

8

900861866

19

9

900841846

16

10

900834772

16

11

900857004

16

12

900825869

17.5

13

900866104

17.5

14

900825467

16

15

900864025

14

16

900825094

16.25

17

900833563

14

18

900825141

19

19

900825113

17.5

20

900870842

14

21

900825578

12

22

900862973

19.5

23

900855069

13

24

900825072

19

25

900825457

17.25

26

900825379

20

27

900829489

12

28

900856267

13

29

900852267

18.5

30

900825562

16

31

900859769

14

32

900866495

19

33

900825560

19

34

900825420

15

35

900825443

16

36

900856743

15

37

900849963

16

38

900825439

19

39

900864557

18

40

900833887

غ

41

900825688

14

42

900825619

19

43

900825232

15

44

900876984

16

45

900849787

19

46

ذکریا

16


 
درباره کلاسهای کاربردکامپیوتر
ساعت ٢:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۸/۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، متفرقه

به اطلاع کلیه دانشجویان محترمی که درس کاربردکامپیوتر رااخذ

نموده اندمی رساندساعت برگزاری کلاسها به شرح ذیل می باشد:

 

ردیف

روز

ساعت

مشخصه

1

یکشنبه

19-30/17

46

2

چهارشنبه

19-30/17

294

3

پنجشنبه

19-30/17

371

4

پنجشنبه

15/17-45/15

333


 
درباره کلاسهای وصایای امام(ره)
ساعت ۱:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۸/۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، متفرقه

به اطلاع کلیه دانشجویان محترمی که درس وصایای امام(ره) رااخذ

نموده اندمی رساندساعت برگزاری کلاسها به شرح ذیل می باشد:

 

ردیف

روز

ساعت

مشخصه

1

پنجشنبه

15/11-15/10

378

2

پنجشنبه

30/12-30/11

386

3

جمعه

15/11-15/10

335

4

جمعه

15/11-15/10

292


 
درباره تشکیل کلاس ماشینهای عددی پیشرفته
ساعت ٢:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۸/٢  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، ساخت وتولید

به اطلاع دانشجویان محترم رشته ساخت وتولید که درس ماشینهای کنترل عددی پیشرفته رابااستادجباری اخذنموده اندمی رساندکلاس فوق توسط استادسوری روزهای سه شنبه ازساعت 3015- 13  تشکیل خواهدشد


 
اطلاعیه مهم درباره کلاس های روز جمعه مورخ 5 آبان ماه 91
ساعت ٧:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۸/۱  کلمات کلیدی: پردیس علوم وتحقیقات اراک

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند کلیه کلاسهای روزجمعه مورخ 5 آبان ماه 91 بدلیل مناسبت روز عید سعید قربان تعطیل می باشد. (لطفا به دوستان خود نیز اطلاع رسانی نمایید)


 
درباره کلاسهای روزجمعه تاریخ5/8/91
ساعت ٥:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۸/۱  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، متفرقه

ضمن عرض تبریک فرارسیدن عیدسعیدقربان باطلاع دانشجویان محترم می رساندکلاسهای روزجمعه

مورخ 91/8/5تعطیل می باشد


 
نمرات درس سمیناراستادمدبری فر
ساعت ۱٠:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۸/۱  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، ساخت وتولید

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  سمینار

رشته : ساخت وتولید

تاریخ اعلام نمره : 1/8/91

نام استاد : مدبری فر

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900831958

ناتمام

2

900867741

17

3

900826022

ناتمام

4

900831788

17.5

5

900825342

18

6

890962640

18.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات درس خزش خستگی وشکست
ساعت ۱٠:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۸/۱  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، طراحی کاربردی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  خزش  خستگی شکست

رشته : طراحی کاربردی

تاریخ اعلام نمره : 1/8/91

نام استاد :  نظام آبادی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900845808

17

2

900831506

16.5

3

900846049

16

4

900825580

16

5

900830386

16

6

900817873

غ

7

900818355

15.5

8

900825442

17

9

900820594

17.5

10

900844489

18

11

900822878

17

12

900817835

15

13

900825738

17.5

14

890969164

15

15

900871236

16.25

16

900822950

17

17

900825628

18.25

18

900833415

16.5

19

900832967

18

20

900845562

18.25

21

900825831

16

22

900809193

16.75

23

900876312

17

24

900834551

15

25

900825876

15.75

26

900820853

17

27

900869647

16

28

900847924

16

29

900825751

16

30

900825577

15.5

31

890953299

17

32

900823155

15


 
نمرات درس الاستیسیته
ساعت ۱٠:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۸/۱  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، طراحی کاربردی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  الاستیسیته

رشته : طراحی کاربردی

تاریخ اعلام نمره : 1/8/91

نام استاد : خورشیدی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900845808

17.5

2

900831506

13

3

900846049

14.5

4

900825580

15

5

900830386

16.5

6

900818355

غ

7

900825442

19.5

8

900843853

15.5

9

900822878

13.5

10

900825738

13

11

900826024

14.5

12

900871236

16

13

900833415

غ

14

900832967

17.5

15

900825831

12

16

900809193

13

17

900876312

15.5

18

900834551

13

19

900820853

16

20

900869647

15.5

21

900847924

17.5

22

900825751

16

23

900825104

12

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات درس ریاضیات پیشرفته
ساعت ۱٠:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۸/۱  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، تبدیل انرژی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  ریاضیات پیشرفته

رشته : تبدیل انرژی

تاریخ اعلام نمره : 1/8/91

نام استاد : خورشیدی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900850085

غ

2

900817873

غ

3

900870167

14

4

900829034

15.5

5

900831326

9

6

900825826

13.5

7

900848370

15.25

8

900825928

10

9

900822950

12.5

10

901275661

12.25

11

900846560

15

12

900825104

15.5

13

900826013

14.5

14

900826012

14.75

15

902000225

13

16

881057864

غ

17

890968693

18

18

 

 

19

 

 

20

 

 

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات درس مباحث ویژه درالکترونیک1
ساعت ۱٠:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۸/۱  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، برق-الکترونیک

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  مباحث ویژه درالکترونیک1

رشته : برق الکترونیک

تاریخ اعلام نمره : 1/8/91

نام استاد : نجفی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900832376

14

2

900827080

12

3

900823432

15

4

900854305

15

5

89123954

14

6

891239496

12

7

900830750

12

8

900828986

غ

9

900830546

14

10

891230492

17

11

900823143

غ

12

891237886

17.5

13

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

20

 

 

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.