درباره تغییرات کلاسهای رشته میکروبیولوژی
ساعت ٧:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۳٠  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، میکروبیولوژی

قابل توجه دانشجویان محترم رشته میکروبیولوژی :

کلاس آنتی بیوتیک (خانم دکترمحسنی)درساعت 13 وکلاس کشت سلول درساعت 15

روزهای شنبه هرهفته درمحل ساختمان واحدعلوم وتحقیقات شهرک دانشگاهی برگزار می گردد.

 


 
درباره تغییرات دروس رشته حسابداری
ساعت ۱۱:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٢٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حسابداری

جهت اطلاع دانشجویان محترم  رشته حسابداری تغییرات به شرح زیر می باشد:

درس تئوری حسابداری (1)بااستادکرباسی یزدی

یکهفته درمیان روزشنبه ساعت 13-8

درس حسابداری مدیریت بااستادهمت فر

یکهفته درمیان روزشنبه ساعت18-13

 


 
درباره تغییرات کلاسهای رشته شیمی آلی
ساعت ٩:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٢٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، شیمی آلی

به اطلاع دانشجویان محترم رشته شیمی آلی می رساند:

کلاسهاازروزهای سه شنبه وچهارشنبه به چهارشنبه وپنج شنبه به صورت زیرتغییریافته است:

شیمی تجزیه پیشرفته روزچهارشنبه 16/30-14

شیمی آلی پیشرفته روزپنج شنبه 15/30-13

شیمی فیزیک پیشرفته روزپنج شنبه 10/30-8


 
نمرات درس قواعدفقه
ساعت ۱٠:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٢٧  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق خصوصی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  قواعدفقه

رشته : حقوق خصوصی

تاریخ اعلام نمره : 27/7/91

نام استاد : تلخابی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900874815

19

2

900825640

15.75

3

900851219

16

4

901275599

16.5

5

900822933

16.5

6

900825356

15

7

900827464

19.5

8

900825149

17.75

9

900835144

19.5

10

900817861

15.5

11

891245633

17.5

12

891240556

18

13

891237594

15

14

891245077

18.5

15

891246860

16.25

16

900874059

18

17

900793965

14.5

18

900816218

17.5

19

900825234

18

20

891225429

18.5

21

900825832

16

22

900831417

19

23

900822960

17.5

24

891246169

16

25

891227930

16

26

891237712

17.5

27

900825165

15.5

28

900825716

17

29

900863937

14.5

30

891235242

14

31

891234242

15

32

900832846

18

33

900817829

19

34

900825382

19

35

891239872

17.5

36

900869660

18

37

900864811

14.5

38

900825286

17

39

891244944

18.75

40

891242486

17.5

41

900825110

18

42

900809327

15.75

43

900859074

17.5

44

 

 

45

 

 


 
نمرات درس قواعدفقه
ساعت ۱٠:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٢٧  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق خصوصی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  قواعدفقه

رشته : حقوق خصوصی

تاریخ اعلام نمره : 27/7/91

نام استاد : تلخابی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891240260

14.5

2

900825899

17.5

3

891243746

15.5

4

900814221

17

5

891243797

18.5

6

901276850

13.5

7

900862327

16

8

891243789

16

9

900863184

14.5

10

900814078

18.5

11

900831991

13.5

12

900828752

19

13

900837885

16

14

891241138

18

15

891225361

17.5

16

891241114

14.75

17

900861242

18.5

18

891225716

17.5

19

891241964

17

20

900825408

16

21

900850888

غ

22

900809004

18.5

23

891226554

17.5

24

900864269

17

25

900860147

16

26

900828749

17

27

900831473

15

28

900875541

18

29

900825516

15.75

30

891228060

19.25

31

891225631

19.25

32

900868482

16

33

900809610

18

34

900825851

غ

35

900872579

16.75

36

900825873

18.5

37

900838907

17

38

900825334

17

39

891236551

17.75

40

891245061

17.75

41

900825369

16

42

901276657

16.25

43

891239569

18.75

44

900835969

17

45

 

 


 
درباره تغیرات ساعت کلاس استادابوالمعصومی
ساعت ۸:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٢٧  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، برق-قدرت

باطلاع دانشجویان محترمی که بااستادابوالمعصومی دروس کنترل بهینه وکنترل مدرن دارندمی رساند ساعت کلاس درس کنترل بهینه 10/15-8ودرس کنترل مدرن13-10/30 روزچهارشنبه تغییریافت


 
درباره کلاس استادسلامی
ساعت ۸:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٢٦  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، برق-قدرت

قابل توجه دانشجویان محترم کلاس استادسلامی درروزپنج شنبه مورخ 91/7/27برگزارنمی گردد


 
درباره رشته حقوق خصوصی ورودی 91
ساعت ۱۱:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٢٥  کلمات کلیدی: حقوق خصوصی ، پردیس علوم وتحقیقات اراک

به اطلاع دانشجویان رشته حقوق ورودی 91 می رساند دروس نیمسال جدید به شرح ذیل ارائه شده است . جهت ثبت دروس روز چهارشنبه مورخ 3/8/91 به آموزش مراجعه فرمایید.

ضمنا اولین جلسه تشکیل کلاس چهارشنبه مورخ 3/8/91 می باشد.همچنین کلاسها بصورت یک هفته در میان و هر هفته دوجلسه از کلاس برگزار می گردد.

1- متون فقه - دکتر جاور- چهارشنبه ساعت 30/10 -8

2- حقوق بین الملل خصوصی -دکتر علی جعفری- چهارشنبه ساعت  13-30/11

3- اصول فقه - دکتر تلخابی - پنج شنبه 30/10-8

4- داوری بین المللی - دکتر بطحایی -  پنج شنبه ساعت  13-30/11

5- حقوق مدنی (3) -دکتر بطحایی  ( این درس جبرانی بوده و جهت دانشجویانی که رشته انها با رشته مقطع کارشناسی غیرمرتبط دارند ارائه شده است.) جهت ساعت و روز کلاس به آقای دکتر بطحایی مراجعه نمایند   


 
درباره رشته حقوق خصوصی ورودی 91
ساعت ۱:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٢٢  کلمات کلیدی: پردیس علوم وتحقیقات اراک ، حقوق خصوصی

به اطلاع دانشجویان رشته حقوق خصوصی ورودی 91 می رساند در صورت ارائه برنامه کلاسی تا پایان هفته کلاسهای ترم جدید برگزار می گردد و در غیر اینصورت برای این دسته از دانشجویان مرخصی بدون احتساب سنوات آموزشی و بدون شهریه ثبت خواهد گردید.


 
درباره تغییرمحل کلاس استادمحسنی واستادمیرشجاعی
ساعت ٤:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، میکروبیولوژی

قابل توجه دانشجویان محترمی که دروس آنتی بیوتیک بااستادمحسنی ساعت(15-13/30 )وزیست شناسی انگلهابااستادمیرشجاعی ساعت(11/30-10 )وکشت سلول بااستادمهاجرانی ساعت( 16/30-15)رااخذنموده اندمی رساندکلاسهادرروزشنبه دانشگاه قنات تشکیل می گردد


 
درباره دانشجویان حقوق جزاء و جرم شناسی ورودی 90
ساعت ۱٠:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۱٩  کلمات کلیدی: پردیس علوم وتحقیقات اراک ، حقوق جزا و جرم شناسی

به اطلاع دانشجویان رشته  حقوق جزاء و جرم شناسی ورودی 90  می رساند  کلاسهای /دروس 1- متون فقه جزایی 2- آیین دادرسی کیفری 3- آیات الاحکام روز پنجشنبه مورخ 20/7/91 تشکیل می گردد.


 
درباره دانشجویان جدیدالورود(ورودی 91)
ساعت ٩:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۱٩  کلمات کلیدی: پردیس علوم وتحقیقات اراک

ضمن تبریک قبولی شما در دانشگاه به اطلاع می رساند ثبت نام ورودی های جدید (91) روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 19 و 18 مهرماه می باشد.

مدارک لازم جهت ثبت نام :

1- اصل مدرک کارشناسی

2- شش قطعه عکس

3- اصل شناسنامه

4- اصل کارت ملی

5- اصل پایان خدمت (جهت برداران)

 


 
درباره تشکیل کلاس استادضیغمی
ساعت ۱٢:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، سازه

قابل توجه دانشجویان محترم رشته سازه که درس تئوری الاستیسیته بااستادضیغمی اخذنموده اندمی رساندکلاس روزپنج شنبه مورخ91/7/13تشکیل نمی گردد


 
درباره تشکیل کلاس استادرحامی
ساعت ۱۱:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، سازه

قابل توجه دانشجویان محترمی که بااستادرحامی درس اخذنموده اندمی رساندکلاسهایک هفته درمیان ازتاریخ 91/7/8تشکیل می گردد


 
نمرات درس الکترونیک قدرت1
ساعت ٤:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٦  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، برق-قدرت

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  الکترونیک قدرت1

رشته : مهندسی برق-قدرت

تاریخ اعلام نمره : 7/7/91

نام استاد :  قدیمی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900818681

12

2

900845725

14

3

900875320

14.5

4

900862135

17

5

900830636

17

6

900871829

13.5

7

900857098

16.5

8

901590002

14

9

900857134

15

10

900872347

16

11

900845737

15

12

900809548

11.9

13

900829022

18.5

14

900836656

14.5

15

891239669

18.5

16

891230499

20

17

900877299

15

18

900832804

18

19

891229809

20

20

891239749

17.5

21

891229892

19.5

22

900831904

19

23

891245921

18

24

900864546

15.5

25

900828975

15

26

891226526

14.5

27

891240592

17

28

891231996

17

29

891234363

17

30

900817133

12

31

891243470

15.5

32

891229569

19

33

891240589

11.9

34

900857026

13

35

891232069

18

36

891243259

16

37

900865736

14

38

900859841

16

39

891235828

14

40

891225676

19

41

900857274

15

42

891225477

14.5

43

900845393

11.9

44

891230848

16

45

891246174

16

46

891226544

19

47

900857139

غ

48

891240814

18.5

49

891234225

17

50

900867357

17.5

51

900870361

16.5

52

900840245

19

53

900865871

غ

54

900825997

16.5

55

891231057

16.5

56

891225876

17.5

57

900831911

14.5

58

891244323

11.9

59

900817815

17.5


 
نمرات درس الکترونیک قدرت1
ساعت ٤:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٦  کلمات کلیدی:

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  الکترونیک قدرت1

رشته : مهندسی برق-قدرت

تاریخ اعلام نمره : 7/7/91

نام استاد :  قدیمی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900818681

12

2

900845725

14

3

900875320

14.5

4

900862135

17

5

900830636

17

6

900871829

13.5

7

900857098

16.5

8

901590002

14

9

900857134

15

10

900872347

16

11

900845737

15

12

900809548

11.9

13

900829022

18.5

14

900836656

14.5

15

891239669

18.5

16

891230499

20

17

900877299

15

18

900832804

18

19

891229809

20

20

891239749

17.5

21

891229892

19.5

22

900831904

19

23

891245921

18

24

900864546

15.5

25

900828975

15

26

891226526

14.5

27

891240592

17

28

891231996

17

29

891234363

17

30

900817133

12

31

891243470

15.5

32

891229569

19

33

891240589

11.9

34

900857026

13

35

891232069

18

36

891243259

16

37

900865736

14

38

900859841

16

39

891235828

14

40

891225676

19

41

900857274

15

42

891225477

14.5

43

900845393

11.9

44

891230848

16

45

891246174

16

46

891226544

19

47

900857139

غ

48

891240814

18.5

49

891234225

17

50

900867357

17.5

51

900870361

16.5

52

900840245

19

53

900865871

غ

54

900825997

16.5

55

891231057

16.5

56

891225876

17.5

57

900831911

14.5

58

891244323

11.9

59

900817815

17.5


 
نمرات درس کنترل توان راکتیو
ساعت ٤:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٦  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، برق-قدرت

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  کنترل توان راکتیو

رشته : مهندسی برق-قدرت

تاریخ اعلام نمره : 7/7/91

نام استاد : قدیمی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

90087494

13.5

2

900864546

غ

3

900845725

11.9

4

900828975

13.5

5

891226526

غ

6

900857156

19

7

900875320

13.5

8

900862135

16.5

9

900830636

16.5

10

900817133

11.9

11

900857026

11.9

12

900857098

11.9

13

900853214

11.9

14

901590002

15

15

900857134

غ

16

900872347

14.5

17

900845737

14

18

900825292

19

19

900865736

14

20

900809548

15

21

900829024

16

22

900859841

14.5

23

891235828

13.5

24

900836656

13.5

25

891225676

14.5

26

900857274

11.9

27

891225477

14

28

900845393

12

29

900877299

13

30

900857139

غ

31

900832804

15

32

900867357

15.5

33

900840245

17

34

900825997

16

35

900831911

غ

36

891239749

15.5

37

900857042

غ

38

891244323

17

39

900831904

19

40

900817815

17

41

 

 

42

 

 

43

 

 

44

 

 

45

 

 


 
نمرات درس ایمن شناسی پیشرفته
ساعت ٤:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٦  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، میکروبیولوژی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  ایمن شناسی پیشرفته

رشته : میکروبیولوژی

تاریخ اعلام نمره : 7/7/91

نام استاد : بصیری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900852121

12.25

2

881340003

17

3

900825695

14

4

900825223

12

5

900825491

17.5

6

900850846

17

7

900868664

18.75

8

901340004

14.5

9

900825542

14

10

900825399

12

11

900743595

14.5

12

891310002

12.75

13

900825561

12

14

900825519

15.75

15

900825705

17.25

16

891239646

12

17

900835339

10.75

18

900851121

12

19

900853842

12

20

900793962

10.75

21

900832621

غ

22

891340001

16.5

23

900836768

16.5

24

900825305

13

25

900825645

15

26

891340004

9

27

900825724

15.75

28

900825699

19

29

900825140

غ

30

900825669

12.25

31

900825462

20

32

900825939

10

33

900793802

11.25

34

900825673

12.5

35

900851433

19

36

901340003

13

37

900834796

15.5

38

900857591

غ

39

900825702

13.75


 
درباره درس سمیناراستادرضارافع
ساعت ۳:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، متفرقه

دانشجویان محترمی که درس سمیناررابااستادرضارافع درنیم سال دوم 91-90اخذنموده اندمی رساندکه تاتاریخ 91/11/7فرصت دارندارائه کتبی خودرابه صورت پرینت شده همراه باسی دی پاورپونت ارائه شفاهی حضورا"تحویل استاددهند


 
نمرات درس روان سنجی
ساعت ٤:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۱  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، روانشناسی عمومی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  روان سنجی

رشته : روانشناسی عمومی

تاریخ اعلام نمره : 1/7/91

نام استاد : نقی زاده

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900863018

16

2

900825398

16.5

3

900823211

17

4

900875096

16

5

900869594

17

6

900823598

17

7

900867912

18.5

8

900845536

17

9

900830432

16

10

900825213

18

11

900825869

16.5

12

900823604

17.5

13

900817862

17

14

900859547

17

15

900866881

16.5

16

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

20

 

 

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات درس آسیب روانی
ساعت ٤:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۱  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، راهنمایی و مشاوره

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  آسیب روانی

رشته : مشاوره

تاریخ اعلام نمره : 1/7/91

نام استاد : نقی زاده

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900825484

16.5

2

900865487

20

3

900825125

16

4

890965389

16.5

5

900825395

17

6

900825394

16.5

7

900825982

15

8

900826023

16

9

900825656

17

10

900861198

17

11

900825371

16.5

12

891240576

16

13

900861825

17.5

14

900825393

17

15

900856061

16.5

16

900825396

17

17

900843540

14.5

18

900825460

16.5

19

900866816

17.5

20

891246271

17

21

900825447

16.5

22

900868141

17

23

900825102

18

24

900832283

17

25

900817507

17

26

900865360

16

27

900850049

17.5

28

890947220

17


 
نمرات درس ریاضیات پیشرفته مهندسی درکامپیوتر
ساعت ٤:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۱  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مهندسی نرم افزار

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  ریاضیات پیشرفته مهندسی درکامپیوتر

رشته : نرم افزار

تاریخ اعلام نمره : 1/7/91

نام استاد : رحمانی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900825424

18

2

900873903

19.6

3

900825885

19.8

4

900835216

17.3

5

900813278

16.7

6

900856742

15.5

7

900830517

17.8

8

900831975

20

9

900812636

14.9

10

900828531

12.3

11

900830515

18.9

12

900808835

11.5

13

900865829

15

14

900832420

17.8

15

900875254

13.2

16

900823018

11.5

17

900833025

17.1

18

900809577

16.4

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  ریاضیات پیشرفته مهندسی درکامپیوتر

رشته : نرم افزار

تاریخ اعلام نمره : 1/7/91

نام استاد : رحمانی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891240399

غ

2

891226562

19.8

3

900843683

11.5

4

900871920

18.9

5

901600003

12.8

6

891231797

11.5

7

891230194

12

8

900848928

11.5

9

891233895

14.9

10

900829644

11.5

11

900825296

14.9

12

891240625

16.9

13

891225867

14.5

14

891226145

18.9

15

900831342

15.1

16

900836055

14.6

17

900831035

12

18

891226606

19

19

891236035

19.8

20

891240503

16.4

21

891231415

20

22

89160100

14.6

23

891226422

14.2

24

891225738

14

25

900856058

غ

26

900825489

13.8


 
نمرات درس فنون وروشهای مشاوره وراهنمایی
ساعت ٤:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۱  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مشاوره

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  فنون وروشهای مشاوره وراهنمایی

رشته : مشاوره

تاریخ اعلام نمره : 1/7/91

نام استاد : نقی زاده

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900825484

14.5

2

900865487

20

3

890965818

17

4

900830662

14

5

900825125

17

6

890965389

17.5

7

900825395

17.5

8

900743569

17

9

900825394

17.5

10

900825982

16

11

900826023

16.5

12

900825656

16.5

13

900861198

17

14

900825371

17

15

900861825

17.5

16

900825393

17.5

17

900856061

17

18

900825396

17.5

19

900843540

15

20

900825460

16

21

900866816

16.5

22

900825447

17

23

900868141

17.5

24

900825102

18

25

900832283

17

26

900817507

16

27

900865360

16.5

28

900850049

17.5

29

890947220

16


 
نمرات درس ریاضیات پیشرفته مهندسی
ساعت ۳:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۱  کلمات کلیدی:

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  ریاضیات پیشرفته مهندسی درکامپیوتر

رشته : نرم افزار

تاریخ اعلام نمره : 1/7/91

نام استاد : رحمانی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900825424

18

2

900873903

19.6

3

900825885

19.8

4

900835216

17.3

5

900813278

16.7

6

900856742

15.5

7

900830517

17.8

8

900831975

20

9

900812636

14.9

10

900828531

12.3

11

900830515

18.9

12

900808835

11.5

13

900865829

15

14

900832420

17.8

15

900875254

13.2

16

900823018

11.5

17

900833025

17.1

18

900809577

16.4

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  ریاضیات پیشرفته مهندسی درکامپیوتر

رشته : نرم افزار

تاریخ اعلام نمره : 1/7/91

نام استاد : رحمانی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891240399

غ

2

891226562

19.8

3

900843683

11.5

4

900871920

18.9

5

901600003

12.8

6

891231797

11.5

7

891230194

12

8

900848928

11.5

9

891233895

14.9

10

900829644

11.5

11

900825296

14.9

12

891240625

16.9

13

891225867

14.5

14

891226145

18.9

15

900831342

15.1

16

900836055

14.6

17

900831035

12

18

891226606

19

19

891236035

19.8

20

891240503

16.4

21

891231415

20

22

89160100

14.6

23

891226422

14.2

24

891225738

14

25

900856058

غ

26

900825489

13.8