نمرات درس مکانیک محیطهای پیوسته(1)مشخصه54
ساعت ۳:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/٢٦  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، تبدیل انرژی

نمرات پایان نیمسال 1-91-90

نام درس :  مکانیک محیطهای پیوسته 1-54

رشته : تبدیل انرژی

تاریخ اعلام نمره : 26/1/91

نام استاد : حسینی هاشمی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890947043

5

2

900871225

13

3

900858011

12

4

890966587

12

5

900843078

غ

6

900851302

12

7

900853422

13

8

890965834

2

9

900872114

14.5

10

900825852

14

11

890959774

13

12

900825470

13.5

13

900832229

غ

14

900832415

غ

15

900844255

غ

16

900853031

3

17

900825509

14

18

900833998

13.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات درس مکانیک محیطهای پیوسته(1)مشخصه61
ساعت ۳:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/٢٦  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، طراحی کاربردی

نمرات پایان نیمسال 1-91-90

نام درس :  مکانیک محیطهای پیوسته 1-61

رشته : طراحی کاربردی

تاریخ اعلام نمره : 26/1/91

نام استاد : حسینی هاشمی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900845808

4

2

900831506

14.5

3

900846049

12.5

4

900825580

13.5

5

900830386

13

6

900818355

13

7

900825422

14

8

900820594

14

9

900843853

3

10

900844489

غ

11

900822878

13

12

900817835

3

13

900825738

5.5

14

900826024

13.5

15

890951009

12

16

900873089

13

17

890969164

3

18

900871236

4

19

900825628

18

20

900833415

3

21

900845322

غ

22

900832967

14

23

900845562

18.5

24

900825831

4

25

900809193

13

26

900876312

14.5

27

900834551

2

28

900825876

غ

29

900820853

15.5

30

900869647

12

31

900847924

13

32

900825751

12.5

33

900825577

4

34

890953299

5

35

900823155

2


 
درباره ارائه درس سمیناردکترنظام آبادی
ساعت ۱٠:٠٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱/٢۱  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مکانیک

به اطلاع دانشجویان محترم رشته مکانیک که درنیمسال اول 90-91درس سمیناررابااستادنظام آبادی اخذنموده اند می رساندآخرین تاریخ ارائه درس مذکورشنبه

2/2/91می باشددرصورت عدم مراجعه درتاریخ مذکوردانشجویان موظف به اخذدرس درنیمسال دوم 90-91می باشند.